Wat is een inboedelverzekering en is het verplicht of niet?

Zoals de naam van de inboedelverzekering reeds laat vermoeden gaat het hierbij om een verzekering die de waarde van de inboedel van uw woning kan verzekeren. Onder inboedel wordt begrepen alles wat er zich los in de woning bevindt. Het gaat hierbij dus concreet om zaken die u mee zou kunnen verhuizen op het ogenblik dat u naar een andere woning verhuist. Betekent dit dat alle zaken die vast aan de woning hangen niet kunnen worden verzekerd? Natuurlijk niet. Het is voor het laten verzekeren van deze zaken echter in de praktijk noodzakelijk om een extra opstalverzekering af te sluiten. De gewone inboedelverzekering zal mogelijke schade aan deze zaken dus niet dekken.

Welke inboedelverzekering afsluiten?

Allereerst is het de moeite waard om even dieper in te gaan op de verschillende soorten inboedelverzekeringen die er op de markt zijn terug te vinden. Heel wat mensen gaan er in de praktijk nog altijd vanuit dat een inboedelverzekering in de basis altijd hetzelfde is. Dat is echter helemaal niet correct, integendeel. Het is namelijk zo dat u bij het afsluiten van een inboedelverzekering altijd een keuze dient te maken uit:

  1. De standaard (extra uitgebreide) inboedelverzekering;
  2. De all risk inboedelverzekering;

Beide inboedelverzekeringen zorgen er uiteraard voor dat de waarde van uw inboedel wordt verzekerd, maar de manier waarop dat gebeurt verschilt. Bij de standaard inboedelverzekering wordt de inboedel immers alleen verzekerd in bepaalde, specifieke gevallen. Dat geldt niet voor de all risk inboedelverzekering. Bij dit type van verzekering is de inboedel altijd verzekerd, tenzij er zich een situatie voordoet welke specifiek wordt uitgesloten door de polisvoorwaarden. Het hoeft niet gezegd dat de all risk inboedelverzekering in de praktijk altijd een behoorlijk stuk duurder uitvalt dan de gewone, standaard inboedelverzekering.

 Wat zijn de voordelen van een inboedelverzekering afsluiten?

De inboedelverzekering is sinds jaar en dag één van de populairste verzekeringen welke op de markt is terug te vinden. Het belang van een inboedelverzekering is dan ook aanzienlijk. Op het ogenblik dat u ervoor heeft gekozen om deze af te sluiten kunt u dan ook rekenen op de voordelen die zijn terug te vinden in het onderstaande overzicht.

  1. Uw inboedel is verzekerd tegen allerhande vormen van schade;
  2. Bij schade of diefstal kunt u meteen rekenen op financiële tussenkomst;
  3. Uw inboedel kan niet alleen thuis, maar ook buitenshuis worden ingedekt;

Wat dit laatste voordeel betreft dient u er wel rekening mee te houden dat deze dekking niet standaard is inbegrepen in een inboedelverzekering. Concreet betekent dit dan ook dat u hiervoor een extra dekking aan de standaard polis zult moeten toevoegen. Dat hoeft op zich geen probleem te zijn, ware het niet dat dit uiteraard ook extra kosten met zich meebrengt.

Tip! Laat waardevolle inboedel extra verzekeren!

Zijn er in uw inboedel heel wat verschillende stukken terug te vinden die een (extra) grote waarde vertegenwoordigen? In dat geval kan het de moeite waard zijn om deze extra te laten verzekeren. In principe wordt dit aangeraden voor alle stukken die meer waard zijn dan 2.500 euro. Het kan hierbij overigens niet alleen gaan om kunst of antiek, maar ook om tal van andere verzamelobjecten of bijvoorbeeld dure meubelstukken. In ieder geval, heeft u echt waardevolle stukken in uw inboedel zitten? Dan is het altijd meer dan de moeite waard om deze extra te laten verzekeren!

Hoe wordt de waarde van de inboedel bepaald?

Bovenstaand punt heeft u ongetwijfeld doen nadenken over de exacte waarde waarvoor uw inboedel kan worden ingedekt. Hoe de waarde van uw inboedel precies wordt bepaald is in de praktijk altijd afhankelijk van verzekeraar tot verzekeraar. Het wordt dan ook aangeraden om dit altijd even grondig te controleren. Doorgaans wordt de manier waarop de waarde van de inboedel wordt bepaald wel steeds duidelijk aangegeven in de polisvoorwaarden. Let op, heel wat inboedelverzekeraars dekken de globale inboedel slechts in voor een bedrag van tussen de 100.000 & 150.000 euro. Er zijn echter ook verzekeraars die een groter bedrag verzekeren. Let wel, deze inboedelverzekeringen zijn uiteraard ook altijd beduidend duurder.

Een inboedelverzekering voor studenten, doen of niet?

Wist u dat er speciale inboedelverzekeringen bestaan voor studenten? Op het eerste zicht lijkt dit misschien een beetje vreemd en zelfs overbodig, maar de praktijk leert ons toch iets helemaal anders. In eerste instantie is het bijvoorbeeld zo dat studentenhuizen vaak helemaal niet volledig in orde zijn met de brandveiligheid. Dat is echter niet alles. Daarnaast kan er ook worden vastgesteld dat er regelmatig spullen uit studentenhuizen verdwijnen. Dat is natuurlijk erg vervelend, niet in het minst wanneer het gaat om bijvoorbeeld een duur toestel. Door het afsluiten van een inboedelverzekering voor studenten kan dit risico worden ingedekt. Bijkomend voordeel? Inboedelverzekeringen voor studenten worden doorgaans aangeboden tegen een zeer interessante korting.

Is de inboedel ook verzekerd bij tijdelijke verhuur?

Tot slot is er nog een belangrijk extra punt om rekening mee te houden. De deeleconomie is door de jaren heen in Nederland steeds populairder geworden. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel mensen de keuze maken om hun woning voor een bepaalde periode te verhuren aan derden. Bent u dat ook van plan? In dat geval is het altijd van belang om u af te vragen of de inboedel in dat geval wel nog steeds is verzekerd. Dit lijkt immers voor de hand liggend, maar dat is het niet. De indekking van de inboedel wordt in dit geval immers door heel wat verzekeraars wel degelijk uitgesloten in de polisvoorwaarden.

Last but not least, is de inboedelverzekering verplicht?

Tot slot is er natuurlijk nog de absolute hamvraag van deze pagina, namelijk is een inboedelverzekering afsluiten wettelijk verplicht of niet? In de praktijk is hier vaak verwarring over omdat heel wat mensen er haast automatisch voor kiezen om een inboedelverzekering af te sluiten. Dit is echter het gevolg van het feit dat mensen geen risico willen nemen met de waarde van hun inboedel. Eigenlijk heeft dit de vraag meteen al beantwoord. Het is dus niet wettelijk verplicht om een inboedelverzekering af te sluiten. Dit geldt niet alleen voor huurders, maar ook voor mensen die eigenaar zijn van een woning. Dit gezegd zijnde mag het duidelijk zijn, dat het in de praktijk wel degelijk altijd een goed idee is om er alsnog voor te kiezen om uw inboedel op gepaste wijze te laten verzekeren.

Raadpleeg DIKS VERZEKERINGEN voor meer informatie over een inboedelverzekering of het vergelijken van een passende inboedelverzekering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *